Przejdź do treści

Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020: Studia: I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)


Nabór na studia w projekcie: Kompetentny nauczyciel – mistrz i wychowawca
Projekt skierowany jest do studentów kierunku nauczycielskiego

Absolwenci specjalności nauczycielskiej przygotowani są do pełnienia roli nauczyciela fizyki, wychowawcy i opiekuna. Posiadają odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki fizyki. Są także gotowi do prowadzenia podstawowych badań edukacyjnych.Korzyści z bycia beneficjentem projektu:

W ramach projektu Studenci otrzymują:

  • darmowe podręczniki,
  • możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych, krajowych i zagranicznych wycieczkach objazdowych w tym do elektrowni atomowych,
  • tutoring w systemie kształcenia, indywidualizację zajęć
  • zagraniczne wizyty studyjne, wykłady zaproszonych zagranicznych specjalistów,
  • dodatkowe, bezpłatne i innowacyjne zajęcia realizowane przez doświadczoną kadrę akademicką.