Instytut Fizyki

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab Andrzej Baran, prof UP

pok. 506
tel. 12 662 7476
dyrfiz@up.krakow.pl

Z-ca dyrektora
dr Renata Bujakiewicz – Korońska

pok. 503
tel. 12 662 6299
renata.bujakiewicz-koronska@up.krakow.pl